Anh Quân Bakery – Phú Hoà 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1, Thôn Phú Hoà 1, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3789 351
Trang web
Vị trí chính xác 159.999.054, 1.081.458.301


Địa chỉ Anh Quân Bakery - Phú Hoà 1 ở đâu?

1, Thôn Phú Hoà 1, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Anh Quân Bakery - Phú Hoà 1 như thế nào?

Thứ Ba:[05:30-22:30], Thứ Tư:[05:30-22:30], Thứ Năm:[05:30-22:30], Thứ Sáu:[05:30-22:30], Thứ Bảy:[05:30-22:30], Chủ Nhật:[05:30-22:30], Thứ Hai:[05:30-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm bánh Bột Lọc gốc Huế - Bình Dương, Phú Lợi