Anh ngữ Quốc tế Fisher’s Superkids Academy, Thanh Khê Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 453 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6254 000
Trang web fishersuperkids.com
Vị trí chính xác 160.655.247, 10.818.771.219.999.900


Địa chỉ Anh ngữ Quốc tế Fisher's Superkids Academy ở đâu?

453 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Anh ngữ Quốc tế Fisher's Superkids Academy như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[07:30-17:30], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mầm Non Dambri, Đam Bri