Ăn vặt Cô Thuỷ, Thạc Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 655 68 76
Trang web
Vị trí chính xác 160.593.714, 1.082.110.587


Địa chỉ Ăn vặt Cô Thuỷ ở đâu?

2 Lê Đình Lý, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ăn vặt Cô Thuỷ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Hai Nghĩa Kiến Tường, Mộc Hóa