Ẩm Thực Trần – 04 Lê Duẩn, Hải Châu 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 04 Đ. Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3849 022
Trang web
Vị trí chính xác 160.717.867, 1.082.228.567


Địa chỉ Ẩm Thực Trần - 04 Lê Duẩn ở đâu?

04 Đ. Lê Duẩn, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ẩm Thực Trần - 04 Lê Duẩn như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-21:00], Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún chả Hà Nội - Bún chả Hồ Gươm, Phường 6