Ẩm Thực Đà Lạt (Sân Vườn 3), Phường 9

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Đ. Trần Quý Cáp, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3810 830
Trang web
Vị trí chính xác 119.480.907, 108.464.359


Địa chỉ Ẩm Thực Đà Lạt (Sân Vườn 3) ở đâu?

2 Đ. Trần Quý Cáp, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ẩm Thực Đà Lạt (Sân Vườn 3) như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  JOOPII, Phường 7