Akataiyo Sushi (赤太陽 レストラン), Minh Khai

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0782 521 111
Trang web
Vị trí chính xác 208.626.987, 1.066.823.459


Địa chỉ Akataiyo Sushi (赤太陽 レストラン) ở đâu?

Số 10 Đinh Tiên Hoàng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Akataiyo Sushi (赤太陽 レストラン) như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  My SuShi House, Tân Quy