Agribank Liên Chiểu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 131 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3205 3205
Trang web agribank.com.vn
Vị trí chính xác 160.758.296, 10.814.862.269.999.900


Địa chỉ Agribank Liên Chiểu ở đâu?

131 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Agribank Liên Chiểu như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Indovina bank - Formosa company atm, Nhơn Trạch