AEON MALL Bình Tân, Bình Trị Đông B

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 636922
Trang web aeonmall-binhtan.com.vn
Vị trí chính xác 107.427.497, 10.661.193.089.999.900


Địa chỉ AEON MALL Bình Tân ở đâu?

1 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của AEON MALL Bình Tân như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00]

Mạng xã hội của AEON MALL Bình Tân là gì?

facebook: https://www.facebook.com/aeonmallbinhtan.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Dụng cụ nghề Hoàng Long, Trung Dũng