ABC Bakery, Xuân An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 24 Trần Phú, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0707 143 065
Trang web
Vị trí chính xác 109.330.648, 1.072.449.767


Địa chỉ ABC Bakery ở đâu?

24 Trần Phú, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của ABC Bakery như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174f8d530a433c1:0x51a3e020a1e2d216

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem Lộc Phát 2, Tân An