30Shine, Hiệp Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 282830
Trang web 30shine.com
Vị trí chính xác 10.876.278, 1.066.486.882


Địa chỉ 30Shine ở đâu?

số 8 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của 30Shine như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30], Thứ Bảy:[08:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Cắt Tóc Bê