30Shine

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 346 P. Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 282830
Trang web 30shine.com
Vị trí chính xác 210.195.622, 1.058.323.028


Địa chỉ 30Shine ở đâu?

346 P. Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của 30Shine như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:45], Chủ Nhật:[07:30-22:45], Thứ Hai:[08:30-20:45], Thứ Ba:[08:30-20:45], Thứ Tư:[08:30-20:45], Thứ Năm:[08:30-20:45], Thứ Sáu:[08:30-20:45]

Hình ảnh

Xem thêm:  Duy Linh - Hair Salon, Gò Dầu