30 Shine, Phường Bình Trưng Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 149 Đ. Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 71113, Việt Nam
Số điện thoại 1800 282830
Trang web 30shine.com
Vị trí chính xác 1.078.811, 106.759.862


Địa chỉ 30 Shine ở đâu?

149 Đ. Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 71113, Việt Nam

Giờ làm việc của 30 Shine như thế nào?

Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30], Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Salon chuyên tóc nữ Tophair, Bình Thuận